Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
78 330 12 187 2 282 63 861

Nowy rok szkolny w czasie pandemii koronawirusa

13 sierpnia 2020 r.


MEN podjął decyzję: szkoły otwarte od września 2020 roku! Trzy warianty pracy szkół w dobie koronawirusa. MEN we współpracy z GIS przygotowuje wytyczne epidemiologiczne dla szkół. Będą one obowiązywały od 1 września 2020 r. dla szkół pracujących w systemie stacjonarnym – poinformował resort edukacji.Nowy rok szkolny 2020/2021 w czasie pandemii koronawirusa

Pierwszego września 2020 roku szkoły zostaną otwarte, a uczniowie powrócą do ławek. Jak jednak będzie wyglądała edukacja w dobie pandemii koronawirusa? Spekulacjom nie ma końca. Wiemy jedynie, że Ministerstwo Edukacji zaproponowało trzy możliwe warianty pracy szkół.

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji MEN zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

Szef MEN na konferencji 5 sierpnia 2020 roku poinformował, że rząd zamierza od 1.09.2020 roku otworzyć szkoły i wprowadzić tradycyjne nauczanie. Szkoły były zamknięte od marca  aż do końca roku szkolnego 2019/2020. Na początku sierpnia minister zdrowia, Łukasz Szumowski dodał, że rząd chciałby regionalizacji obostrzeń w tym zakresie. Jednym ze scenariuszy, na jakie przygotowywał się MEN, była także zdalna nauka. W grę wchodziło także rozwiązanie hybrydowe. Resort przedstawił ostatnio trzy możliwe warianty pracy szkół, które będą omawiane w regionach w drugiej połowie sierpnia.

"1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje gdy pojawi się ognisko zakażenia" - powiedział w środę, piątego sierpnia 2020 roku na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski.W placówkach oświatowych nie ma być obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Wytyczne w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w szkołach, jakie wejdą w życie od 1 września 2020 roku zostaną w najbliższym czasie przesłane do szkół.
Zawierają one ogólne i bardziej szczegółowe zalecenia związane między innymi z:

  • organizacją zajęć w szkole,
  • wydawaniem posiłków,
  • higieną, czyszczeniem,
  • dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni,
  • postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Obecna sytuacja epidemiczna według Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego pozwala na to, aby w przytłaczjącej większości naszego kraju, w przytłaczjącej większości placówek edukacyjnych, w zdecydowanej większości szkół, przedszkoli, żłobków, można był przywrócić standardowe zajęcia polegające na bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami - powiedział minister edukacji. - Stąd mówimy o możliwości bezpiecznego powrotu do szkół - dodał.

Większość powiatów w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, która pozwala na to, aby dyrektorzy przygotowywali się do powrotu tradycyjnych zajęć w szkołach. Jedynie w tych kilku powiatach żółtych i czerwonych (przeczytaj więcej na temat regionalizacji obostrzeń) mogą być dodatkowe obostrzenia - poinformował szef MEN Dariusz Piontkowski. Dodał, że MEN podejmując decyzję o powrocie do szkół kierowało się "nie tylko polskimi doświadczeniami, ale również tym, co dzieje się w różnych krajach Europy i świata".


 

Możliwe są trzy warianty pracy szkoły od 1 września 2020 roku:

 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

 

Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Model mieszany będzie wdrażany np. wtedy, gdy poszczególni uczniowie lub ich grupy znajdą się w kwarantannie i wówczas - po pozytywnej opinii inspektora sanitarnego - będą oni zdalnie kontynuowali kształcenie. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, a nawet telefonicznie.

 

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

W przypadku decyzji o wprowadzeniu modelu B lub C dyrektorowi szkoły będzie niezbędna zgoda organu prowadzącego oraz inspektora sanitarnego.

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

O aplikacji STOP COVID - ProteGO Safe

Aplikacja na telefony "STOP COVID - ProteGO Safe" ma na celu szybciej i skuteczniej ograniczyć tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

19 września 2020 r.

Koronawirus na Pomorzu

Powiaty starogardzki i pucki zostały zagrożone wejściem do strefy żółtej. Decyzja w tej kwestii ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu.

21 sierpnia 2020 r.

Nowe restrykcje

Zaktualizowana lista powiatów objętych obostrzeniami. Do strefy żółtej mogą trafić trzy duże miasta. Oprócz stref czerwonej i żółtej wprowadzono strefę różową.

20 sierpnia 2020 r.

Nowy rok szkolny w czasie pandemii

Pierwszego września 2020 roku szkoły zostaną otwarte, a uczniowie powrócą do ławek. Jak jednak będzie wyglądała edukacja w dobie pandemii koronawirusa?

13 sierpnia 2020 r.

Przedłużony zakaz lotów do 44 państw

Do 25 sierpnia rząd wydłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa. Na liście są 44 państwa.

12 sierpnia 2020 r.