Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
6 662 381 1 326 655 5 5 335 721

Regionalizacja – obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń

11 sierpnia 2020 r.


Regionalizacja wzmożonych obostrzeń, wprowadzona od 8 sierpnia 2020 roku w Polsce, polega na wdrożeniu nowych zasad bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach, w których wzrost zakażeń jest zdecydowanie większy, niż w pozostałych częściach kraju.Regionalizacja - strefa czerwona, żółta i zielona

Na podstawie ilości nowych potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SAR- CoV-2 Ministerstwo Zdrowia wyróżnia na terenie Polski obszary: zielony, żółty i czerwony.

Powiaty objęte dodatkowymi obostrzeniami dzielą się na dwa obszary: żółty i czerwony – z różnym zakresem ograniczeń. W powiatach, które przyporządkowane są do obszaru zielonego, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

W powiatach przypisanych do jednego z dwóch wyróżnionych obszarów (żółty i czerwony) wprowadzone zostały obostrzenia, które dotyczą m. in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

Strefa czerwona (powiaty czerwone)

 • obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej
 • wesela i inne imprezy rodzinne: do 50 osób
 • restauracje i gastronomia: obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie 1 osoba na 4mkw
 • kościoły i miejsca kultu religijnego: maksymalnie 1 osoba na 4 mkw., do 150 osób na zewnątrz
 • kina i inne wydarzenia kulturalna: 25 proc. zajętych miejsc
 • parki rozrywki, wesołe miasteczka: zakaz udziału i organizacji
 • targi, konferencje, kongresy, wystawy: zakaz udziału i organizacji
 • siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 10 mkw
 • wydarzenia sportowe: bez publiczności

Strefa żółta (powiaty żółte)

 • w przestrzeni publicznej nie trzeba nosić maseczek lub przyłbic. Należy natomiast zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny
 • wesela i inne imprezy rodzinne: do 100 osób
 • restauracje i gastronomia: obowiązek zakrywania ust i nosa oraz max. 1 osoba na 4mkw
 • kościoły i miejsca kultu religijnego: obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny (bez zmian)
 • kina i inne wydarzenia kulturalna: 25 proc. zajętych miejsc.
 • targi, konferencje, kongresy, wystawy: 1 osoba na 4 mkw. Obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • parki rozrywki, wesołe miasteczka: 1 osoba na 5 mkw
 • siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 7 mkw
 • wydarzenia sportowe: 25 proc. widowni. Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zielona strefa

W części kraju oznaczonej jako strefa zielona nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.


 

Warto przypomnieć kluczowe zasady bezpieczeństwa, obowiązujące w Polsce w najważniejszych obszarach:

 

regionalizacja obostrzeń

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się

 

1,5 m. – minimalna, obowiązkowa odległość między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać,
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Zasada ta obowiązuje od: 25 lipca.

 

2.  Zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych

 

Obowiązek dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.

Usta i nos należy zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 m odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki: Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiemy miejsce przy stole, jemy lub pijemy,
 • w pracy – jeśli nie mamy styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

 • całościowych zaburzeń rozwoju,
 • zaburzeń psychicznych,
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,
 • znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos

Obowiązuje do: odwołania.


 

3. Kwarantanna

 

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci
 • pasażerowie statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego
 • z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni są wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci oraz wszyscy naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność naukową
 • obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką.

Obowiązkowa kwarantanna będzie trwała do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie dłużej niż 14 dni.
Kwarantanna automatycznie będzie kończyć się po 24 godzinach od  momentu zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – informacji o ujemnym wyniku testu diagnostycznego wykonanym w kierunki SARS-Co-V-2, finansowanym ze środków publicznych.

Obowiązuje: od 2 lipca 2020 r.

Podczas kwarantanny:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Obowiązuje: od 20 czerwca 2020 r.

Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają.

 

regionalizacja obostrzeń - wesela

4. Zgromadzenia i imprezy

 

W zgromadzeniach i wydarzeniach rozrywkowych może uczestniczyć do 150 osób.
Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje: do odwołania

Powyższe zasady mogą różnić się w stosunku do wytycznych dla powiatów przyporządkowanych do obszaru czerwonego i żółtego.

 

5. Komunikacja publiczna

 

Ograniczenia dotyczą przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów środku transportu publicznego. Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna
 • 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Obowiązuje do: odwołania.


 

6. Uroczystości religijne

 

Ograniczenie to dotyczy udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada 1,5 metrowego dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje do: odwołania.

Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń.

W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje od: 30 maja 2020 r.

Zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem stanu cywilnego.

 

regionalizacja obostrzeń - kina

7. Teatry, opery i kina

 

Otwarte zostały instytucje kultury takie jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze.
W tych miejscach trzeba zakrywać usta i nos.  Obowiązuje tu również określony reżim sanitarny.

Obowiązuje: od 6 czerwca 2020 r.

Zmieniają się regulacje dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych na otwartej przestrzeni.

Będzie można uczestniczyć np. w koncertach organizowanych na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Przy czym liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m kw.

Obowiązuje od: 17 lipca  2020  r.

 

8. Biblioteki, muzea, kina plenerowe

 

Działają w określonym reżimie sanitarnym.

Otwarte od: 18 maja 2020 r. 


 

9. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe

 

Zniesione zostały ograniczenia dotyczące działalności galerii i centrów handlowych.

 

10. Sklepy, targi, poczta

 

Zniesiony został limit dotyczący liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie.

 

regionalizacja obostrzeń - gastronomia

11. Gastronomia

 

W placówkach gastronomicznych nadal obowiązuje zachowanie odpowiedniej odległości między stolikami (2 m). Konieczne jest zakrywanie nosa i ust (nie dotyczy to konsumpcji) i np. przy wyjściu do toalety w restauracji. Zachowane zostają dotychczasowe reżimy sanitarne (np. dezynfekcja stolików).

 

12. Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 

Salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m. in.:
- używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
- przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.
Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Obowiązuje od: 18 maja 2020r.

 

13. Salony tatuażu i piercingu

 

Salony tatuażu i piercingu mogą działać w reżimie sanitarnym.

Obowiązuje od: 30 maja 2020 r.

Wszystkie wytyczne dla branż tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

 

regionalizacja obostrzeń - siłownie

14. Siłownie, baseny i kluby fitness

 

Ponownie otwarte zostały siłownie, baseny, kluby fitness oraz kluby taneczne.

Ograniczono limit osób korzystających z aquaparku do 75 proc. obłożenia obiektu.

Obowiązuje od: 25 lipca (udział publiczności), baseny otwarte od 6 czerwca 2020 r.

 

15. Hotele.

 

Restauracje i bary hotelowe są otwarte i mogą serwować gościom posiłki na sali – zasady jak przy restauracjach i barach.

Obowiązuje od: 30 maja 2020 r.

Od 6 czerwca w hotelach  mogą działać baseny, siłownie i kluby fitness.

Szczegółowe wytyczne dla hoteli i miejsc noclegowych: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

 

regionalizacja obostrzeń - sport

16. Treningi na otwartej przestrzeni i współzawodnictwo sportowe.

 

Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek.

Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe  z zachowaniem limitu do 250 uczestników.
Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane.

Obowiązuje od: 30 maja, udział publiczności od 25 lipca 2020 r.

 

17. Ruch lotniczy

 

Ograniczenie dotyczy: lotów międzynarodowych.

Od 29 lipca 2020 r. zakazu lotów nie będzie stosować się do samolotów startujących z lotnisk położonych na terenie:

 • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej
 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji, Republiki Portugalskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga,Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego.

Wznowiony został krajowy pasażerski ruch lotniczy, w którym od 1 lipca 2020r. pasażerowie samolotów będą mogli zająć wszystkie miejsca siedzące.

Obowiązuje: od 1 czerwca 2020 r.

 

18. Międzynarodowy ruch kolejowy.

 

Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Obowiązuje od: 22 czerwca 2020 r.

Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

Obowiązuje do: odwołania.

 

Powyższe zasady mogą różnić się w stosunku do wytycznych dla powiatów przyporządkowanych do obszaru żółtego i czerwonego.

Znikają obostrzenia!

To już pewne! Od poniedziałku 28 marca zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek (za wyjątkiem podmiotów leczniczych). Koniec izolacji i kwarantanny.

24 marca 2022 r.

Zniesienie większości obostrzeń od 1 marca

Zniesienie większości obostrzeń covidowych od 1 marca 2022 roku. Które obostrzenia zostaną zniesione, a które zostaną utrzymane?

23 lutego 2022 r.

Uczniowie wracają do szkół już w lutym

Minister ogłosił, że powrót do szkół uczniów z klas 5-8 oraz starszych roczników będzie możliwy już w poniedziałek 21 lutego br.

9 lutego 2022 r.

Wprowadzono zmiany w obostrzeniach

Adam Niedzielski oraz Przemysław Czarnek poinformowali o zmianach dotyczących zasad odbywania izolacji i kwarantanny oraz o powrocie do szkół.

9 lutego 2022 r.

Dawka przypominająca szczepionki dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

Od piątku (28 stycznia br.) rozpocznie się proces wystawiania skierowań dla tej grupy wiekowej.

28 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna w szkołach już pewna

Od czwartku wraca nauczanie zdalne w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

25 stycznia 2022 r.