Szwecja

Koronawirus SARS-CoV-2 | Szwecja

Koronawirus SARS-CoV-2
Szwecja


Zakażenia: 2 751 918 27 286

Przyrost potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Szwecji

Liczba nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Szwecji
Zgony z powodu wirusa SARS-CoV-2

Zakażeni mieszkańcy Szwecji w stosunku do zdrowych mieszkańców


Do dnia dzisiejszego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u 2 751 918 mieszkańców Szwecji, w stosunku do łącznej populacji 10 099 265 mieszkańców tego kraju. Oznacza to, że w Szwecji zakażonych było 27.249% ludności. Na jedną osobę u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przypada 4 mieszkańców u których ten koronawirus nie został stwierdzony. Spośród wszystkich mieszkańców zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, 27286 zmarło z powodu COVID-19.
Gęstość zaludnienia Szwecji a osoby zakażone


mapa koronawirusa Szwecja

Powierzchnia Szwecji wynosi 450 295 kilometrów kwadratowych, a gęstość zaludnienia 22 mieszkanców na kilometr kwadratowy.

Jeden zakażony wirusem mieszkaniec przypada średnio na 0.16 kilometrów kawdratowych powierzchni Szwecji.

Na jeden kilometr kwadratowy przypada 6.11 mieszkańców z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
Epidemia koronawirusa w Szwecji


Koronawirus w Szwecji

Potwierdzono, że trwająca pandemia choroby COVID-19, spowodowana wirusem SARS-CoV-2, dotarła do Szwecji w dniu 31 stycznia 2020 r. Pierwszą osobą, u której wykryto i potwierdzono COVID-19 była kobieta powracająca z Wuhan w Chinach. Pierwszy przypadek śmierci spowodowanej koronawirusem został zgłoszony 11 marca w Sztokholmie. Tego samego dnia, co pierwsza szwedzka śmierć na COVID-19, rząd szwedzki uchwalił nowe prawo, ograniczając wolność zgromadzeń, czasowo zakazując wszystkich zgromadzeń większych niż 500 osób, grożąc grzywną i więzieniem za złamanie tych zakazów. Zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Dnia 27 marca rząd ogłosił, że zgromadzenia ponad 50 osób są zakazane.

W Szwecji to Agencja Zdrowia Publicznego jest upoważniona i odpowiedzialna za podjęcie wszelkich działań w celu zapobiegania wirusowi. Na zalecenie agencji rząd może postępować zgodnie z przepisami ograniczającymi swobodę zgromadzeń, czasowo zakazującymi zgromadzeń ponad 50 osób, a także fizycznie zamykające szkoły średnie i uniwersytety. Szkoły podstawowe pozostały otwarte, częściowo po to, aby pracownicy opieki zdrowotnej nie musieli pozostać w domu z dziećmi.

Agencja Zdrowia Publicznego i rząd wydały zalecenia dotyczące pracy z domu, jeśli to możliwe. Osoby powyżej 70. roku życia powinny pozostać w domach. Wydane zostało także zalecenie, aby zrezygnować z podróży po kraju i zachować dystans społeczny. Osobom z łagodnymi objawami, które mogą świadczyć o COVID-19, zaleca się pozostanie w domu. Długość okresu, w którym można pozostać w domu bez zaświadczenia lekarskiego została przedłużona wzrosła z 7 do 21 dni.

W dniu 24 marca 2020 r. rząd wprowadził nowe ograniczenia dla barów i restauracji, które wymagają. Zalecono, aby zwiększyć przestrzeń między stolikami, a restauracje, które nie zastosują się do tego nakazu mogą zostać zamknięte.

W dniu 13 marca 2020 r. odwołano kwietniowy szwedzki test umiejętności szkolnych („Högskoleprovet”), który dotyczy około 70 000 zarejestrowanych uczniów. Jest to pierwszy raz w historii, gdy szwedzki test umiejętności szkolnych został odwołany (od czasu jego założenia w 1977 r.).

23 marca 2020 r. Szwedzka Narodowa Agencja Edukacji („Skolverket”) odwołała egzaminy ogólnokrajowe, aby dać nauczycielom w Szwecji więcej czasu na przygotowanie się do możliwości kształcenia na odległość.