Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
6 662 982 1 327 262 0 5 335 720

Otwarcie przedszkoli i żłobków

12 maja 2020 r.


Rząd zezwolił na ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 r. Szef resortu edukacji podkreśla jednak, że ostateczna decyzja należy do organów prowadzących. Samorządy się wahają, wirusolodzy ostrzegają.Otwarcie przedszkoli i żłobków

Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przedszkola i żłobki, zamknięte w połowie marca 2020 roku  w związku z epidemią koronawirusa, mogą zostać ponownie otwarte od 6 maja tego roku. Jednak część samorządowców nie zamierza w tym terminie otwierać tych placówek, planują to zrobić  później.

Czy posłać dzieci do żłobka lub przedszkola – to pytanie w ostatnich dniach nie schodzi z ust rodziców w całej Polsce. Rząd zdecydował, że od 6 maja, czyli prawie półtora miesiąca od zamknięcia placówek, można ja na nowo otworzyć. Można, ale nie znaczy, że trzeba, decyzja pozostaje w rękach samorządów. Wiele z nich informuje, że bez jasnych wytycznych i „gwarancji” bezpieczeństwa podległych sobie placówek nie otworzą.

Część przedszkoli i żłobków przygotowuje się na otwarcie 11 maja 2020 roku. Placówki musiały dostosować działalność do restrykcji GIS. Rodzice, którzy nie posłali dzieci do przedszkoli, mogą nadal pobierać zasiłek z ZUS.

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne ws. działania żłobków i przedszkoli w nowym reżimie sanitarnym, jednak ten teoretyczny spis reguł nie przystaje do przedszkolnej rzeczywistości. Jak bowiem wytłumaczyć trzylatkowi, że ma nie dotykać ust, nosa i oczu? Jak nauczyciele wychowania przedszkolnego mają myć i zdezynfekować zabawki po każdym użyciu? W zasadzie opiekunowie grup przedszkolnych, czy żłobkowych mogliby  już nic innego nie robić, tylko  nieustannie odkażać. A przecież pracownicy tych placówek również  mogą obawiać  się zakażenia.


Zasady, obowiązujące  w placówkach po wznowieniu działalności: co wolno, a czego nie wolno. Wytyczne GIS:


Dozwolona liczba dzieci w przedszkolu

 • Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne, zgodnie z którymi jedna grupa może liczyć 12 dzieci, maksymalnie 14 (za zgodą organu prowadzącego)
 • dzieci mają przebywać w wyznaczonej i stałej sali, wietrzonej przynajmniej raz na godzinę
 • poszczególne grupy nie powinny mieć ze sobą styczności. Do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie
 • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko oraz każdego opiekuna (do tej przestrzeni nie wlicza się m.inn.: łazienek,kuchni,sal zbiorowego żywienia,pomieszczeń pomocniczych,ciągów komunikacji wewnętrznej,magazynów). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które się w niej znajdują

Zabawki w przedszkolu

 • w sali, w której przebywać będą dzieci, nie mogą znajdować się zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki)
 • piłki, skakanki, obręcze muszą być dokładnie czyszczone lub dezynfekowane
 • dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek

Odległości między osobami wprzedszkolu

 • organizacja pracy w placówce ma być tak opracowana, aby poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą, np. należy wprowadzić różne godziny przyjmowania do placówek
 • opiekunowie mają zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący 1,5 metra
 • personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi
 • rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą zachowywać dystans wobec innych rodziców i opiekunów wynoszący 2 metry
 • rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do „przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 metrów kwadratowych


Co z chorymi dziećmi?

 • do przedszkola czy żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, również opiekunowie muszą być zdrowi
 • nie wolno przyprowadzać dzieci do placówek, gdy w domu przebywa osoba objęta kwarantanną lub izolacją
 • Główny Inspektor Sanitarny zaleca zakup przynajmniej jednego termometru na grupę, najlepiej bezdotykowego. Placówki powinny skontaktować się z rodzicami lub opiekunami oraz zebrać od nich zgody na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych

Izolowanie i pilne zabieranie dzieci

 • jeśli dziecko ma objawy chorobowe, to należy je odizolować. Trzeba umieścić je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i pilnie poprosić opiekunów, aby je odebrali – mówią wytyczne GIS
 • GIS zaleca, aby dzieci przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Rekomendowana jest zmianowość grup.Sprzęty na placach zabaw i boiskach powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentów lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć je przed używaniem
 • GIS przestrzega przed wyjściami grup, np. na spacery do parku

Środki ostrożności zalecane w przedszkolach

 • przed wejściem do budynku przedszkola powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązku jego użycia przez wchodzących
 • rodzice i opiekunowie muszą nosić rękawiczki oraz zasłaniać usta i nosy
 • dzieciom należy przypominać o częstym i dokładnym myciu rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz powrocie z aktywności na zewnątrz
 • Sanepid rekomenduje monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem: ciągów komunikacyjnych,dezynfekowanie: poręczy, klamek, klawiatur, włączników, blatów w salach oraz miejscach do spożywania posiłków
 • personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki,maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci)

Jedzenie i picie

 • nie można używać tzw. fontann i źródełek wody pitnej, a dzieci powinny korzystać z innych dystrybutorów wody pod okiem opiekuna
 • przy organizacji żywienia (w stołówce, kuchni), dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności
 • należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców
 • posiłki powinny być wydawane zmianowo
 • dostawcy kateringu powinni dostarczać je w pojemnikach wraz ze sztućcami jednorazowymi

Środki ostrożności  wobec personelu przedszkola

 • zaleca się, aby nie angażować do pracy osób powyżej 60. roku życia
 • każda placówka powinna wyznaczyć osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę. Dopuszcza się także wydzielenie obszaru, w którym osoba z podejrzeniem zakażenia będzie mogła zostać odizolowana
 • należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
 • pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe, nie mogą przyjść do pracy, muszą powiadomić sanepid i oddział zakaźny, a w razie pogorszenia stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem
 • jeśli pracownik ma objawy w przedszkolu, to należy odsunąć go od pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadomić sanepid (a następnie stosować się do jego zaleceń).Należy też przygotować listę osób, z którymi kontaktował się pracownik, który może być zakażony. Obowiązkiem jest odkażenie miejsc, w których pracownik przebywał

 

Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

Znikają obostrzenia!

To już pewne! Od poniedziałku 28 marca zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek (za wyjątkiem podmiotów leczniczych). Koniec izolacji i kwarantanny.

24 marca 2022 r.

Zniesienie większości obostrzeń od 1 marca

Zniesienie większości obostrzeń covidowych od 1 marca 2022 roku. Które obostrzenia zostaną zniesione, a które zostaną utrzymane?

23 lutego 2022 r.

Uczniowie wracają do szkół już w lutym

Minister ogłosił, że powrót do szkół uczniów z klas 5-8 oraz starszych roczników będzie możliwy już w poniedziałek 21 lutego br.

9 lutego 2022 r.

Wprowadzono zmiany w obostrzeniach

Adam Niedzielski oraz Przemysław Czarnek poinformowali o zmianach dotyczących zasad odbywania izolacji i kwarantanny oraz o powrocie do szkół.

9 lutego 2022 r.

Dawka przypominająca szczepionki dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

Od piątku (28 stycznia br.) rozpocznie się proces wystawiania skierowań dla tej grupy wiekowej.

28 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna w szkołach już pewna

Od czwartku wraca nauczanie zdalne w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

25 stycznia 2022 r.