Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
3 732 589 451 055 86 803 3 194 731

Otwarcie przedszkoli i żłobków

12 maja 2020 r.


Rząd zezwolił na ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 r. Szef resortu edukacji podkreśla jednak, że ostateczna decyzja należy do organów prowadzących. Samorządy się wahają, wirusolodzy ostrzegają.Otwarcie przedszkoli i żłobków

Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przedszkola i żłobki, zamknięte w połowie marca 2020 roku  w związku z epidemią koronawirusa, mogą zostać ponownie otwarte od 6 maja tego roku. Jednak część samorządowców nie zamierza w tym terminie otwierać tych placówek, planują to zrobić  później.

Czy posłać dzieci do żłobka lub przedszkola – to pytanie w ostatnich dniach nie schodzi z ust rodziców w całej Polsce. Rząd zdecydował, że od 6 maja, czyli prawie półtora miesiąca od zamknięcia placówek, można ja na nowo otworzyć. Można, ale nie znaczy, że trzeba, decyzja pozostaje w rękach samorządów. Wiele z nich informuje, że bez jasnych wytycznych i „gwarancji” bezpieczeństwa podległych sobie placówek nie otworzą.

Część przedszkoli i żłobków przygotowuje się na otwarcie 11 maja 2020 roku. Placówki musiały dostosować działalność do restrykcji GIS. Rodzice, którzy nie posłali dzieci do przedszkoli, mogą nadal pobierać zasiłek z ZUS.

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne ws. działania żłobków i przedszkoli w nowym reżimie sanitarnym, jednak ten teoretyczny spis reguł nie przystaje do przedszkolnej rzeczywistości. Jak bowiem wytłumaczyć trzylatkowi, że ma nie dotykać ust, nosa i oczu? Jak nauczyciele wychowania przedszkolnego mają myć i zdezynfekować zabawki po każdym użyciu? W zasadzie opiekunowie grup przedszkolnych, czy żłobkowych mogliby  już nic innego nie robić, tylko  nieustannie odkażać. A przecież pracownicy tych placówek również  mogą obawiać  się zakażenia.


Zasady, obowiązujące  w placówkach po wznowieniu działalności: co wolno, a czego nie wolno. Wytyczne GIS:


Dozwolona liczba dzieci w przedszkolu

 • Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne, zgodnie z którymi jedna grupa może liczyć 12 dzieci, maksymalnie 14 (za zgodą organu prowadzącego)
 • dzieci mają przebywać w wyznaczonej i stałej sali, wietrzonej przynajmniej raz na godzinę
 • poszczególne grupy nie powinny mieć ze sobą styczności. Do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie
 • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko oraz każdego opiekuna (do tej przestrzeni nie wlicza się m.inn.: łazienek,kuchni,sal zbiorowego żywienia,pomieszczeń pomocniczych,ciągów komunikacji wewnętrznej,magazynów). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które się w niej znajdują

Zabawki w przedszkolu

 • w sali, w której przebywać będą dzieci, nie mogą znajdować się zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki)
 • piłki, skakanki, obręcze muszą być dokładnie czyszczone lub dezynfekowane
 • dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek

Odległości między osobami wprzedszkolu

 • organizacja pracy w placówce ma być tak opracowana, aby poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą, np. należy wprowadzić różne godziny przyjmowania do placówek
 • opiekunowie mają zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący 1,5 metra
 • personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi
 • rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą zachowywać dystans wobec innych rodziców i opiekunów wynoszący 2 metry
 • rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do „przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 metrów kwadratowych


Co z chorymi dziećmi?

 • do przedszkola czy żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, również opiekunowie muszą być zdrowi
 • nie wolno przyprowadzać dzieci do placówek, gdy w domu przebywa osoba objęta kwarantanną lub izolacją
 • Główny Inspektor Sanitarny zaleca zakup przynajmniej jednego termometru na grupę, najlepiej bezdotykowego. Placówki powinny skontaktować się z rodzicami lub opiekunami oraz zebrać od nich zgody na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych

Izolowanie i pilne zabieranie dzieci

 • jeśli dziecko ma objawy chorobowe, to należy je odizolować. Trzeba umieścić je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i pilnie poprosić opiekunów, aby je odebrali – mówią wytyczne GIS
 • GIS zaleca, aby dzieci przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Rekomendowana jest zmianowość grup.Sprzęty na placach zabaw i boiskach powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentów lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć je przed używaniem
 • GIS przestrzega przed wyjściami grup, np. na spacery do parku

Środki ostrożności zalecane w przedszkolach

 • przed wejściem do budynku przedszkola powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązku jego użycia przez wchodzących
 • rodzice i opiekunowie muszą nosić rękawiczki oraz zasłaniać usta i nosy
 • dzieciom należy przypominać o częstym i dokładnym myciu rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz powrocie z aktywności na zewnątrz
 • Sanepid rekomenduje monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem: ciągów komunikacyjnych,dezynfekowanie: poręczy, klamek, klawiatur, włączników, blatów w salach oraz miejscach do spożywania posiłków
 • personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki,maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci)

Jedzenie i picie

 • nie można używać tzw. fontann i źródełek wody pitnej, a dzieci powinny korzystać z innych dystrybutorów wody pod okiem opiekuna
 • przy organizacji żywienia (w stołówce, kuchni), dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności
 • należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców
 • posiłki powinny być wydawane zmianowo
 • dostawcy kateringu powinni dostarczać je w pojemnikach wraz ze sztućcami jednorazowymi

Środki ostrożności  wobec personelu przedszkola

 • zaleca się, aby nie angażować do pracy osób powyżej 60. roku życia
 • każda placówka powinna wyznaczyć osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę. Dopuszcza się także wydzielenie obszaru, w którym osoba z podejrzeniem zakażenia będzie mogła zostać odizolowana
 • należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
 • pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe, nie mogą przyjść do pracy, muszą powiadomić sanepid i oddział zakaźny, a w razie pogorszenia stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem
 • jeśli pracownik ma objawy w przedszkolu, to należy odsunąć go od pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadomić sanepid (a następnie stosować się do jego zaleceń).Należy też przygotować listę osób, z którymi kontaktował się pracownik, który może być zakażony. Obowiązkiem jest odkażenie miejsc, w których pracownik przebywał

 

Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

Nowe obostrzenia i wytyczne od 15 grudnia 2021 r.

Nowe obostrzenia są związane ze wzrostem zakażeń w Polsce i pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron.

7 grudnia 2021 r.

Szczepienia dla dzieci od 5. roku życia

Szczepienie dzieci poniżej 12 roku życia będzie realnie możliwe od połowy grudnia 2021 r. Nie ma jeszcze decyzji, ale podano możliwy termin.

1 grudnia 2021 r.

„Pakiet alertowy” - nowe restrykcje od 1 grudnia 2021r.

w związku z nowym wariantem koronawirusa w Polsce, od 1 grudnia wejdą w życie nowe restrykcje, które będą obowiązywały do 17 grudnia.

30 listopada 2021 r.

Obostrzenia przedłużone do 30 listopada

Decyzją nowego rozporządzenia rządu od 31 października do 30 listopada zostają przedłużone ograniczenia, nakazy i zakazy epidemiologiczne.

3 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych 2021 w dobie pandemii

Czy w tegoroczne Święto Zmarłych cmentarze będą zamknięte? Czy 1 i 2 listopada będziemy mogli spokojnie odwiedzić groby naszych bliskich?

27 października 2021 r.

Trzecia dawka szczepionki przeciv COVID–19

Od września 2021r. podawana jest dodatkowa, trzecia dawka szczepionki. Gdzie się zgłosić? Kto może się zaszczepić? Odpowiedamy na te pytania.

22 września 2021 r.