Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
6 663 693 1 327 973 0 5 335 720

Obostrzenia przedłużone do 30 listopada

Czwarta fala koronawirusa w natarciu. Najważniejsze zmiany.


3 listopada 2021 r.


Decyzją nowego rozporządzenia rządu od 31 października do 30 listopada zostają przedłużone ograniczenia, nakazy i zakazy epidemiologiczne związane z szerzeniem się pandemii koronawirusa.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu do końca listopada będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach publicznych oraz w środkach komunikacji. Kina i teatry będą przyjmować nadal ograniczoną liczbę widzów. Studenci i uczniowie podczas przerw między zajęciami również będą musieli nosić maseczki na twarzach.Obostrzenia przedłużone do 30 listopada

Decyzją rządu utrzymany zostaje obowiązek utrzymania co najmniej półtorametrowej odległości między pieszymi, z wyjątkiem rodziców i dzieci oraz osób wspólnie zamieszkujących; konieczność noszenia maseczki przykrywającej nos i usta m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, urzędzie i kościele, a także ograniczona liczba miejsc w teatrach i kinach.


Obostrzenia. Zmiany dla szkół.


Poza tym rozporządzenie modyfikuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami. Zapisano w nim, że noszenie maseczki w tych przestrzeniach będzie obowiązkowe, chyba że inaczej postanowi kierownictwo takiej placówki oświatowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, umożliwiono władzom szkół na elastyczne podejmowanie decyzji w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej uwzględniającej takie czynniki, jak liczba zaszczepionych osób czy też wskaźnik zachorowań w danej miejscowości, czy województwie.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa wyłącznie w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi) wprowadzono dlatego, że ryzyko ewentualnych kontaktów mogących skutkować transmisją wirusa SARS-CoV-2 w przerwach między zajęciami jest wyższe niż w czasie zajęć.

Co ważne, regulacje dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa nie podlegają modyfikacji w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Wraz z końcem października weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które przedłuża obostrzenia związane z pandemią koronawirusa do końca listopada. W całym kraju nadal obowiązuje m.in. dystans społeczny i nakaz noszenia maseczek w komunikacji publicznej, nadal w 100% nie wypełnią się też teatralne i kinowe widownie.

Dotychczasowe ograniczenia, nakazy i zakazy związane z pandemią będą nadal obowiązywać przez najbliższy miesiąc – z nielicznymi wyjątkami, które dostosowano do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Od niedzieli, 31 października weszło w życie zmienione rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.


Aktualnie utrzymane obostrzenia:

  • tzw. dystansu społecznego, czyli co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi (z wyjątkiem rodziców i dzieci oraz osób wspólnie zamieszkujących)
  • konieczności noszenia maseczki przykrywającej nos i usta m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, urzędzie czy kościele
  • ograniczonej do 75% liczbie dostępnych miejsc na widowni w kinach i teatrach, w hotelach i restauracjach
  • limicie osób w siłowniach i klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, na targach, konferencjach i wystawach oraz w salach zabaw (1 osoba na 10 m²)


W zmienionym rozporządzeniu wprowadzono też nowe wytyczne – dotyczą one obostrzeń dla podchodzących do egzaminów kuratorskich czy uczniów szkół, studentów i pracowników placówek oświatowych oraz instytutów badawczych.Przerwy w zajęciach z maseczkami


Najważniejsza zmiana dotyczy natomiast wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa w czasie poza lekcjami oraz zajęciami edukacyjnymi – dotyczy to wspomnianych wyżej szkół, placówek oświatowych, uczelni i instytutów badawczych. Nakaz obowiązuje wyłącznie podczas przerw czy zajęć świetlicowych, ale jednocześnie kierujący podmiotem może podjąć w tej kwestii inną decyzję. W ten sposób dyrektorzy czy rektorzy będą mogli od teraz samodzielnie podjąć decyzję o wprowadzeniu większych środków ostrożności w obawie przed wzrostem zachorowań.

Jak podkreśliła Polska Agencja Prasowa, regulacje dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa nie podlegają natomiast modyfikacji w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozporządzenie Rady Ministrów w zmienionej formie będzie obowiązywać do 30 listopada tego roku.

Rozporządzenie stanowi ponadto, że na terenie m.in. szkół, placówek oświatowych, uczelni i instytutów badawczych zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi), chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.
Jest to umożliwienie elastycznego podejmowania decyzji przez kierujących podmiotami w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej uwzględniającej takie czynniki, jak liczba zaszczepionych osób czy też wskaźnik zachorowań w danej miejscowości czy województwie.

Uzasadnieniem wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa wyłącznie w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi) jest też, jak wskazano, zwiększone ryzyko ewentualnych kontaktów mogących skutkować transmisją wirusa SARS-CoV-2 z uwagi na fakt, że w przerwach między zajęciami (jak również podczas zajęć świetlicowych w szkołach) studenci oraz uczniowie mają kontakt ze zdecydowanie większą liczbą osób.

Co ważne, regulacje dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa nie podlegają modyfikacji w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Komentarze

Znikają obostrzenia!

To już pewne! Od poniedziałku 28 marca zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek (za wyjątkiem podmiotów leczniczych). Koniec izolacji i kwarantanny.

24 marca 2022 r.

Zniesienie większości obostrzeń od 1 marca

Zniesienie większości obostrzeń covidowych od 1 marca 2022 roku. Które obostrzenia zostaną zniesione, a które zostaną utrzymane?

23 lutego 2022 r.

Uczniowie wracają do szkół już w lutym

Minister ogłosił, że powrót do szkół uczniów z klas 5-8 oraz starszych roczników będzie możliwy już w poniedziałek 21 lutego br.

9 lutego 2022 r.

Wprowadzono zmiany w obostrzeniach

Adam Niedzielski oraz Przemysław Czarnek poinformowali o zmianach dotyczących zasad odbywania izolacji i kwarantanny oraz o powrocie do szkół.

9 lutego 2022 r.

Dawka przypominająca szczepionki dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

Od piątku (28 stycznia br.) rozpocznie się proces wystawiania skierowań dla tej grupy wiekowej.

28 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna w szkołach już pewna

Od czwartku wraca nauczanie zdalne w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

25 stycznia 2022 r.