Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
6 662 353 1 326 627 5 5 335 721

Nowy etap w walce z koronawirusem – etap odpowiedzialności


1 grudnia 2020 r.


Od 28 listopada 2020r. obowiązujące nas obostrzenia uległy zmianie. Rząd wprowadził nowe zasady i ograniczenia, nazwane etapem odpowiedzialności. W ścisłym reżimie sanitarnym przywrócono funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i parkach handlowych. Dopuszczono także funkcjonowanie bibliotek, a w Wigilię, 24 grudnia, zostaną zniesione (jednorazowo) godzin dla seniora. Nowe zasady mają obowiązywać przez miesiąc – od 28 listopada do 27 grudnia 2020r.Nowy etap w walce z koronawirusem – etap odpowiedzialności

O tym, co będzie dalej, według słów premiera, zadecydujemy my sami, jako obywatele. Rząd jest zdania, że to właśnie od nas - obywateli i od naszej postawy zależy, czy etap odpowiedzialności w sposób znaczący wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i pozwoli na dalsze znoszenie obostrzeń. Kolejne ewentualne etapy w walce z epidemią będą zależne od sytuacji epidemicznej w Polsce. Na chwilę obecną przewiduje się, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany.


Zasady i ograniczenia w tzw. „etapie odpowiedzialności”


Przemieszczanie się

- należy zachować dystans 1,5 m od innych osób

- nadal obowiązują tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00)

- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.


Zakrywanie nosa i ust – maseczki

- obowiązkowe w miejscu pracy:  Maseczki są obowiązkowe w zakładach pracy w każdych okolicznościach, jeśli tylko nie jesteśmy jedyną osobą w danym miejsc

- zmienione zostały przepisy dotyczące obowiązku zasłaniania nosa i ust, zmieniono zapis o miejscach pracy. W etapie odpowiedzialności noszenie maseczek, przyłbic bądź zasłanianie nosa i ust w inny sposób jest obowiązkowe „w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba”

- dodatkowo zakrywanie nosa i ust jest obowiązkowe w  budynkach użyteczności publicznej (budynki biurowe i socjalne)

- znika możliwość zdjęcia maseczki z powołaniem się na wykonywanie obowiązków służbowych. Maseczki są obowiązkowe w zakładach pracy w każdych okolicznościach, jeśli tylko nie jesteśmy jedyną osobą w danym miejscu. Niezależnie od tego, jak daleko od nas siedzi kolejny pracownik, jeśli się pojawi, jesteśmy zobowiązani zasłonić usta i nos. Wyjątki są nieliczne i dotyczą, m.in. personelu przebywającego w kabinie pilota, osób sprawujących kult religijny, sędziów czy trenerów w trakcie zawodów sportowych bądź kierowców środków transportu publicznego.Gastronomia

– wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.


Salony fryzjerskie i kosmetyczne

– funkcjonowanie w reżimie sanitarnym

– co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi (z wyjątkiem obsługi).


Biblioteki publiczne i naukowe

– otwarte przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.


Komunikacja zbiorowa

– ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.


Kult religijny

- ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2

- obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób

- obowiązek zakrywania nosa i ust.


Zgromadzenia i spotkania

- w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób

- odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m

- imprezy organizowane w domu, z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).


Wydarzenia sportowe i współzawodnictwo

– możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.

Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.


Sklepy i usługi w galeriach handlowych - za wyjątkiem sal zabaw

- możliwe jest funkcjonowanie sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym

- wyjątek stanowi działalność sal zabaw

- w sklepach, galeriach handlowych i placówkach pocztowych będzie obowiązywał limit osób:

*1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie większych niż 100 m2,

*1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych niż 100 m2.

- nadal będą obwiązywać godziny dla seniora – od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00.


Obowiązkowa kwarantanna już od dnia skierowania na test

- zmianie ulega obowiązek poddania się kwarantannie po otrzymaniu skierowania na test od lekarza podstawowej i nocnej opieki zdrowotnej. Już w tym samym dniu, w którym  lekarz skieruje pacjenta na wykonanie testu, jest on  zobowiązany poddać się kwarantannie

- kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu)

- zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy musimy udać się do lekarza. W tych sytuacjach nie musimy zgłaszać się do sanepidu.Działalności, które nadal pozostają zawieszone:


Wydarzenia kulturalne i kina

– z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (bez udziału publiczności).

Hotele

– z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

Targi i wydarzenia

– wyłączenie w formie on-line.

Wesela, komunie i konsolacje

Parki rozrywki

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Dyskoteki i kluby nocnePodstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2091


Komentarze

Znikają obostrzenia!

To już pewne! Od poniedziałku 28 marca zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek (za wyjątkiem podmiotów leczniczych). Koniec izolacji i kwarantanny.

24 marca 2022 r.

Zniesienie większości obostrzeń od 1 marca

Zniesienie większości obostrzeń covidowych od 1 marca 2022 roku. Które obostrzenia zostaną zniesione, a które zostaną utrzymane?

23 lutego 2022 r.

Uczniowie wracają do szkół już w lutym

Minister ogłosił, że powrót do szkół uczniów z klas 5-8 oraz starszych roczników będzie możliwy już w poniedziałek 21 lutego br.

9 lutego 2022 r.

Wprowadzono zmiany w obostrzeniach

Adam Niedzielski oraz Przemysław Czarnek poinformowali o zmianach dotyczących zasad odbywania izolacji i kwarantanny oraz o powrocie do szkół.

9 lutego 2022 r.

Dawka przypominająca szczepionki dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

Od piątku (28 stycznia br.) rozpocznie się proces wystawiania skierowań dla tej grupy wiekowej.

28 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna w szkołach już pewna

Od czwartku wraca nauczanie zdalne w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

25 stycznia 2022 r.