powiat szczycieński

Koronawirus SARS-CoV-2
powiat szczycieński

Koronawirus SARS-CoV-2
powiat szczycieński

województwo warmińsko-mazurskie


Dzisiaj: +17 +1 +1 +18
+82 wykonane testy  
511 na kwarantannie


Powiat szczycieński - dzienna liczba potwierdzonych zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2

Ostatnia aktualizacja 28.01.2021 o godzinie 11:27.
Powiat szczycieński - dzienna liczba zgonów z podziałem na zgony w wyniku COVID-19 i zgony w wyniku chorób współistniejącychPowiat szczycieński - liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 10 tys. mieszkańców w porównaniu ze średnią dla Polski

Pozostałe powiaty i miasta na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim

Dzisiejsze potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zgony w wyniku COVID-19 lub wyniku chorób współistniejących w tych powiatach.


Powiat/Miasto Zakażenia Zakażenia na 10 tys. mieszkańców Wszystkie zgony Zgony w wyniku COVID-19 Zgony w wyniku chorób współistniejących Wyleczeni
bartoszycki20
3.52
1121
braniewski15
3.67
10
działdowski24
3.69
1115
elbląski10
1.75
6
ełcki5
0.55
2222
giżycki34
6.02
11
iławski20
2.15
12
kętrzyński17
2.74
21113
lidzbarski13
3.17
4
mrągowski14
2.82
225
nidzicki12
3.66
448
nowomiejski3
0.69
119
olecki4
1.17
224
olsztyński36
2.83
91845
ostródzki33
3.18
34
piski21
3.75
1125
szczycieński17
2.45
1118
gołdapski2
0.75
1
węgorzewski5
2.22
4
Elbląg23
1.93
3334
Olsztyn85
4.95
9958